دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۶

کسب عنوان پوستر برگزیده دانشجویی در کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۶

جلسه دفاع از پروپوزال کارشناسی ارشد

..

ادامه...