پیام خود را بنویسید
دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی
img_yw_news
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۸

ژورنال کلاب

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸

کارگاه متلب

..

ادامه...
img_yw_news
یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸

برگزاری کارگاه در گروه فیزیولوژی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

..

ادامه...